top of page

Welkom bij Sustinera.

In 7 stappen naar een duurzaam beleid.

Wij helpen jou om stap voor stap tot een goed onderbouwd duurzaamheidsbeleid te komen. Het opstellen en uitvoeren van een duurzaamheidsstrategie is een proces. Niemand verwacht perfectie vanaf dag één. Wij helpen je in jouw evolutie naar een duurzaam beleid

De Verenigde Naties bieden een framework dat wordt erkend door overheden en bedrijven over de hele wereld.

bron: Global Goals

The Global Goals.

Waarom zou je met ons aan de slag gaan?

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze samenleving en onze werkomgeving. We kunnen niet langer wegkijken en niet reageren. Onze klanten wensen duurzaamheid, investeerders en banken vragen naar een duurzaamheidsrapportering, de juridische context wordt strenger maar ook de werknemers willen trots zijn op hun werkgever die bijdraagt tot een betere wereld. Weet je niet hoe te beginnen? Schrikt alles rond duurzaamheid jou wat af? Kijk je op tegen de extra kosten? Denk je in het diepe te moeten springen en onmiddellijk alles uit de kast moet halen om het goed te doen? Wel daarom zijn wij er. Ons 7 stappenplan zal stap voor stap de weg mee uitzetten naar een duurzaam beleid waarvan heel jouw organisatie doordringen is.

Sustinera 7 stappenplan.

Sustinera Workflow

framework

DE SUSTAINABLE

DEVELOPMENT GOALS

framework

ENVIRONMENT - SOCIAL - GOVERNANCE

reporting tool

GLOBAL REPORTING INVITIATIVES

communication tools

STAKEHOLDER COMMUNICATION

Tal van organisaties zetten zich op regionaal, nationaal of internationaal vlak in om mee te werken aan een betere wereld. Dit doen ze door armoede te bestrijden, kinderen onderwijs aan te bieden, initiatieven te nemen op vlak van natuurbehoud, plastiekafval te vergaren, enzovoort.

 

Jij kan als bedrijf aansluiten bij een organisatie of hen meehelpen om hun duurzame doelstellingen te bereiken. Sustinera gaat samen met jou op zoek naar een partner die past bij jouw dna en waarvoor jij als bedrijf of organisatie een meerwaarde kan betekenen. Denk maar aan Plan International rond recht op studeren, Oxfam helpt honger uit de wereld of Gaia dat zich inzet voor dieren.

Daarnaast steunt Sustinera 2 projecten:
De BAOBAD groep, actief in Senegal.
Het RITCH netwerk, dat meebouwt aan een inclusieve maatschappij.

Het Sustinera Partnership Netwerk

Ons team.

Wie is Sustinera?

Sustinera werd opgericht vanuit een zeer grote overtuiging dat het tijd is om te handelen en wij bedrijven en organisaties willen helpen om samen met ons te komen tot een duurzaam beleid. Een grote diversiteit is aanwezig in ons team net om op verschillende vlakken een meerwaarde te kunnen bieden.

 

Onze matrixstructuur is zo opgebouwd dat we met een vast team het hele proces kunnen doorlopen en experten inzetten daar waar nodig en wanneer we echt diep ingaan op bepaalde initiatieven. Deze mix zorgt voor een 'boots on the ground’ aanpak. Een aanpak die ons doet stappen voor te willen lopen. Het is geen spurt die we trekken maar een marathon die we samen op een aangename manier lopen en die waarde creëert. Waarde die jouw organisatie creëert om een steentje in de rivier te verleggen.

Name 1

Name 2

Name 3

Name 4

Name 5

Name 6

Name 7

Ons aanbod.

 Duurzaamheidsadvies

Eerst een verkennend gesprek waar we vooral luisteren. Wat zijn jullie bezorgdheden, intenties, hebben jullie al bepaalde ideeën of starten we van bij het begin, hoe pakken we het samen aan, welke mensen in jouw organisatie kunnen meewerken aan het proces… nadien maken we een voorstel over hoe we de samenwerking zien en wat de kosten zijn.

 STAP 1. HALLO

 Duurzaamheidsadvies

Na goedkeuring van de offerte gaan we aan de slag, eerst nog met een interne oefening. Ons eerste gesprek gaf ons al wat inzichten maar nu zetten we in op een grondige analyse. We vertrekken van waar je vandaag staat als bedrijf, welke toekomstplannen jullie hebben en wat jullie ambities zijn. We bepalen op welke domeinen jullie het verschil maken of kunnen maken. In deze eerste fase gaan we vooral op zoek naar ‘low hanging fruit’! Wat doen jullie al en is dat voldoende? Moeten we hier verder op inzetten? Dienen we andere pistes te bewandelen…? En hier komt de eerste afkorting: we gaan na hoe elk onderdeel kan bijdragen tot de SDG - Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

 STAP 2. LET'S GO

 Duurzaamheidsadvies

Samen met het team stellen we prioritaire topics op: thema’s waarop jullie als organisatie relevante impact (kunnen) hebben. Deze lijst wordt voorgelegd aan diverse interne en externe stakeholders en zal de basis zijn voor jullie materialiteitsindex: welke thema’s zijn voor jullie inzetbaar, belangrijk en hebben de meeste impact op jullie stakeholders. We bepalen ook de KPI’s per topic waar we willen op inzetten. Zoals eerder aangehaald is het een proces … het gaat niet over de hoeveelheid topics maar wel over de kwaliteit van elk initiatief. De initiatieven worden gerangschikt volgens ESG categoristatie: Environment – Social – Governance.

 STAP 3. DE MATERIALITEITSINDEX

 Duurzaamheidsadvies

Alle relevante content en data worden verzameld om te kunnen rapporteren over de KPI’s, de doelstellingen. Niet enkel jouw eigen initiatieven zijn hier belangrijk maar ook deze van jouw leveranciers die mee bijdragen tot jouw duurzaamheid. Deze informatie wordt in factsheets samengebracht en vormen de basis voor het duurzaamheidsrapport.

 STAP 4. HET VERZAMELEN VAN DATA EN CONTENT

 Duurzaamheidsrapportering

… wat zijn de GRI? Dit staat voor Global Reporting Initiave. Een onafhankelijke organisatie heeft een framework uitgewerkt waarbinnen je kan rapporteren over jouw duurzaamheidsinitiatieven. Het is een standaard die wereldwijd gebruikt wordt. Dit helpt ons om vanuit onze initiatieven meer in detail te rapporteren algemeen, per sector en per topic. Het is een rapport dat nuttig is als aanzet van jouw stakeholderscommunicatie. Meer en meer naar banken, investeerders, overheden maar ook naar klanten die willen weten hoe ver je staat op vlak van duurzaamheidsinitiatieven. Weet je dat Europa nu al aan bedrijven met meer dan 500 werknemers de verplichting oplegt om een niet financiële rapportering op te maken (non financial disclosure) en dat vanaf 2024 ook bedrijven met meer dan 250 werknemers deze verplichting opgelegd krijgen.

 STAP 5. DUURZAAMHEIDSRAPPORT VOLGENS DE GRI

 Duurzaamheidscommunicatie naar stakeholders

Natuurlijk wil je dat jouw duurzaamheidsstrategie en initiatieven impact hebben op alle stakeholders. Wij werken samen een duurzaam onderscheidend verhaal uit dat elke stakeholder afzonderlijk aanspreekt. Niet door een algemene communicatie op te zetten maar wel door in te zetten op die initiatieven waarbij je voor een stakeholder waarde creëert. Voor klanten kan dit rond jouw ecologische initiatieven draaien, voor medewerkers rond hoe je omgaat met jouw mensen in de organisatie, enzovoort.

We schrijven een communicatiestrategie uit die wordt vertaald naar een sterk contentplan. Deze brengen we via diverse kanalen naar jouw stakeholders (website, social media, offline, audiovisueel, …).

 STAP 6. SHOUT IT OUT

 Deepdive

Komen tot een duurzaam beleid is een proces. Een proces dat niet klaar is na jaar één? De sterkte van onze aanpak ligt hem in het feit dat we al in jaar één mogen communiceren rond onze initiatieven zonder aan green washing te doen. Dat we eerlijk kunnen zeggen dat we ‘onderweg’ zijn. De eerste initiatieven kunnen in jaar 2 verder uitgewerkt worden, nieuwe initiatieven kunnen opgestart worden. Zo bouwen we samen, jaar na jaar, aan een sterk verhaal waarbij we telkens opnieuw echte waarde creëren voor al onze stakeholders.

 STAP 7. EN WE GAAN SAMEN VERDER

In 7 stappen:

Ons team.

Wie is Sustinera?

Sustinera werd opgericht vanuit een zeer grote overtuiging dat het tijd is om te handelen en wij bedrijven en organisaties willen helpen om samen met ons te komen tot een duurzaam beleid. Een grote diversiteit is aanwezig in ons team net om op verschillende vlakken een meerwaarde te kunnen bieden.

 

Onze matrixstructuur is zo opgebouwd dat we met een vast team het hele proces kunnen doorlopen en experten inzetten daar waar nodig en wanneer we echt diep ingaan op bepaalde initiatieven. Deze mix zorgt voor een 'boots on the ground’ aanpak. Een aanpak die ons doet stappen voor te willen lopen. Het is geen spurt die we trekken maar een marathon die we samen op een aangename manier lopen en die waarde creëert. Waarde die jouw organisatie creëert om een steentje in de rivier te verleggen.

bottom of page