top of page

Bienvenue à Sustinera

rapport et communication sur le développement durable

Le développement durable ne peut plus être ignoré dans notre vie actuelle  et a un impact sur chaque aspect de votre organisation. Nous vous guidons et vous soulageons à chaque pas vers la durabilité.

ANALYSE

Ensemble, nous travaillons avec notre analyse de durabilité et identifions les différents aspects de durabilité de votre entreprise, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou de gouvernance.

STRATÉGIE ET CONSEILS 

Nous vous accompagnons

tout au long de votre processus de durabilité, de l'analyse de durabilité au développement et à la mise en œuvre de votre ambition et de votre stratégie de durabilité.

RAPPORTS

Nous nous occupons de vos déclarations, obligatoires ou non, conformément au standard souhaité (ESRS, GRI, etc.).

COMMUNICATION

Nous veillons à ce que vos efforts en matière de durabilité atteignent vos clients et vos parties prenantes grâce à une communication ciblée. (site web, médias sociaux, film, etc.)

Que faisons-nous ?

Pourquoi choisir pour nous?

Pourquoi Sustinera ?

Le développement durable fait désormais partie intégrante de notre société et de notre environnement professionnel. Nos clients souhaitent de la durabilité, les investisseurs et les banques exigent des rapports sur la durabilité, le contexte juridique devient plus strict, mais en outre les employés veulent être fiers de leur employeur qui contribue à un monde meilleur. 

Vous ne savez pas comment commencer ? La durabilité vous effraie-t-elle un peu ? Faites-vous face à des coûts supplémentaires ? Vous pensez que vous devez vous jeter à l'eau et mettre tout en œuvre pour réussir ?

Sustinera vous aidera à poser les jalons, étape par étape, d'une politique durable au sein de votre entreprise, organisation ou gouvernement.

Sustinera Workflow

framework

DE SUSTAINABLE

DEVELOPMENT GOALS

framework

ENVIRONMENT - SOCIAL - GOVERNANCE

reporting tool

GLOBAL REPORTING INVITIATIVES

communication tools

STAKEHOLDER COMMUNICATION

De nombreuses organisations s'engagent au niveau régional, national ou international pour aider à construire un monde meilleur. Elles le font en luttant contre la pauvreté, en offrant une éducation aux enfants, en prenant des initiatives dans le domaine de la conservation de la nature, en collectant les déchets plastiques, etc.

En tant qu'entreprise, vous pouvez rejoindre une organisation ou l'aider à atteindre ses objectifs durables. Avec vous, Sustinera cherchera un partenaire qui correspond à votre ADN et pour lequel votre entreprise peut apporter un plus-value. Il suffit de penser à Plan International pour le droit à l'éducation, à Oxfam pour la lutte contre la faim à travers le monde ou à Gaia pour le bien-être des animaux.

En outre, Sustinera soutient 2 projets :
Le groupe BAOBAB, actif au Sénégal.

Le réseau ZIORA, qui aide à construire une société inclusive.

Le réseau de partenariat Sustinera

Sustinera est partenaire de :

Sustinera collabore avec :

Ons team.

Wie is Sustinera?

Sustinera werd opgericht vanuit een zeer grote overtuiging dat het tijd is om te handelen en wij bedrijven en organisaties willen helpen om samen met ons te komen tot een duurzaam beleid. Een grote diversiteit is aanwezig in ons team net om op verschillende vlakken een meerwaarde te kunnen bieden.

 

Onze matrixstructuur is zo opgebouwd dat we met een vast team het hele proces kunnen doorlopen en experten inzetten daar waar nodig en wanneer we echt diep ingaan op bepaalde initiatieven. Deze mix zorgt voor een 'boots on the ground’ aanpak. Een aanpak die ons doet stappen voor te willen lopen. Het is geen spurt die we trekken maar een marathon die we samen op een aangename manier lopen en die waarde creëert. Waarde die jouw organisatie creëert om een steentje in de rivier te verleggen.

Name 1

Name 2

Name 3

Name 4

Name 5

Name 6

Name 7

Le parcours de la durabilité

In 7 stappen:

 Duurzaamheidsadvies

STAP 1. HALLO

Eerst een verkennend gesprek waar we vooral luisteren. Wat zijn jullie bezorgdheden, intenties, hebben jullie al bepaalde ideeën of starten we van bij het begin, hoe pakken we het samen aan, welke mensen in jouw organisatie kunnen meewerken aan het proces… nadien maken we een voorstel over hoe we de samenwerking zien en wat de kosten zijn.

 Duurzaamheidsadvies

STAP 2. LET'S GO

Na goedkeuring van de offerte gaan we aan de slag, eerst nog met een interne oefening. Ons eerste gesprek gaf ons al wat inzichten maar nu zetten we in op een grondige analyse. We vertrekken van waar je vandaag staat als bedrijf, welke toekomstplannen jullie hebben en wat jullie ambities zijn. We bepalen op welke domeinen jullie het verschil maken of kunnen maken. In deze eerste fase gaan we vooral op zoek naar ‘low hanging fruit’! Wat doen jullie al en is dat voldoende? Moeten we hier verder op inzetten? Dienen we andere pistes te bewandelen…? En hier komt de eerste afkorting: we gaan na hoe elk onderdeel kan bijdragen tot de SDG - Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

 Duurzaamheidsadvies

STAP 3. DE MATERIALITEITSINDEX

Samen met het team stellen we prioritaire topics op: thema’s waarop jullie als organisatie relevante impact (kunnen) hebben. Deze lijst wordt voorgelegd aan diverse interne en externe stakeholders en zal de basis zijn voor jullie materialiteitsindex: welke thema’s zijn voor jullie inzetbaar, belangrijk en hebben de meeste impact op jullie stakeholders. We bepalen ook de KPI’s per topic waar we willen op inzetten. Zoals eerder aangehaald is het een proces … het gaat niet over de hoeveelheid topics maar wel over de kwaliteit van elk initiatief. De initiatieven worden gerangschikt volgens ESG categoristatie: Environment – Social – Governance.

 Duurzaamheidsadvies

STAP 4. HET VERZAMELEN VAN DATA EN CONTENT

Alle relevante content en data worden verzameld om te kunnen rapporteren over de KPI’s, de doelstellingen. Niet enkel jouw eigen initiatieven zijn hier belangrijk maar ook deze van jouw leveranciers die mee bijdragen tot jouw duurzaamheid. Deze informatie wordt in factsheets samengebracht en vormen de basis voor het duurzaamheidsrapport.

 Duurzaamheidsrapportering

S​TAP 5. DUURZAAMHEIDSRAPPORT

VOLGENS DE GRI

… wat zijn de GRI? Dit staat voor Global Reporting Initiave. Een onafhankelijke organisatie heeft een framework uitgewerkt waarbinnen je kan rapporteren over jouw duurzaamheidsinitiatieven. Het is een standaard die wereldwijd gebruikt wordt. Dit helpt ons om vanuit onze initiatieven meer in detail te rapporteren algemeen, per sector en per topic. Het is een rapport dat nuttig is als aanzet van jouw stakeholderscommunicatie. Meer en meer naar banken, investeerders, overheden maar ook naar klanten die willen weten hoe ver je staat op vlak van duurzaamheidsinitiatieven. Weet je dat Europa nu al aan bedrijven met meer dan 500 werknemers de verplichting oplegt om een niet financiële rapportering op te maken (non financial disclosure) en dat vanaf 2024 ook bedrijven met meer dan 250 werknemers deze verplichting opgelegd krijgen.

Duurzaamheidscommunicatie naar stakeholders

S​TAP 6. SHOUT IT OUT

Natuurlijk wil je dat jouw duurzaamheidsstrategie en initiatieven impact hebben op alle stakeholders. Wij werken samen een duurzaam onderscheidend verhaal uit dat elke stakeholder afzonderlijk aanspreekt. Niet door een algemene communicatie op te zetten maar wel door in te zetten op die initiatieven waarbij je voor een stakeholder waarde creëert. Voor klanten kan dit rond jouw ecologische initiatieven draaien, voor medewerkers rond hoe je omgaat met jouw mensen in de organisatie, enzovoort.

We schrijven een communicatiestrategie uit die wordt vertaald naar een sterk contentplan. Deze brengen we via diverse kanalen naar jouw stakeholders (website, social media, offline, audiovisueel, …).

Deepdive

S​TAP 7. EN WE GAAN SAMEN VERDER

Komen tot een duurzaam beleid is een proces. Een proces dat niet klaar is na jaar één? De sterkte van onze aanpak ligt hem in het feit dat we al in jaar één mogen communiceren rond onze initiatieven zonder aan green washing te doen. Dat we eerlijk kunnen zeggen dat we ‘onderweg’ zijn. De eerste initiatieven kunnen in jaar 2 verder uitgewerkt worden, nieuwe initiatieven kunnen opgestart worden. Zo bouwen we samen, jaar na jaar, aan een sterk verhaal waarbij we telkens opnieuw echte waarde creëren voor al onze stakeholders.

Ons team.

Wie is Sustinera?

Sustinera werd opgericht vanuit een zeer grote overtuiging dat het tijd is om te handelen en wij bedrijven en organisaties willen helpen om samen met ons te komen tot een duurzaam beleid. Een grote diversiteit is aanwezig in ons team net om op verschillende vlakken een meerwaarde te kunnen bieden.

 

Onze matrixstructuur is zo opgebouwd dat we met een vast team het hele proces kunnen doorlopen en experten inzetten daar waar nodig en wanneer we echt diep ingaan op bepaalde initiatieven. Deze mix zorgt voor een 'boots on the ground’ aanpak. Een aanpak die ons doet stappen voor te willen lopen. Het is geen spurt die we trekken maar een marathon die we samen op een aangename manier lopen en die waarde creëert. Waarde die jouw organisatie creëert om een steentje in de rivier te verleggen.

Sustinera travaille dans un cadre international.

Sustinera travaille dans un cadre international. L'ONU a développé 'le cadre des objectifs de développement durable ' qui vise à atteindre 17 objectifs de développement durable d'ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, l'UE a adopté une directive, la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD). Cette directive impose aux organisations (en fonction de leur nature et de leur taille) de rendre compte selon une norme, l'European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Cette norme est construite autour de l'ESG (Environnement, Social, Gouvernance), les organisations doivent prendre des mesures pour améliorer leurs performances sur ces 3 aspects. Ces actions, à leur tour, contribuent à la réalisation des ODD.

Conseils en matière de durabilité

Au cours d'un premier entretien, nous expliquons notre méthode de travail. De manière interactive, nous vous donnons un aperçu de ce que signifie la durabilité, nous vous présentons l'environnement de travail et nous vérifions déjà pour une première fois vos ambitions en matière de durabilité.

ÉTAPE 1. Accueil

Conseils en matière de durabilité

Nous effectuons un scan de la durabilité et analysons les domaines dans lesquels vous êtes déjà performants et ceux dans lesquels vous l'êtes moins. Nous examinons les domaines dans lesquels vous voulez et pouvez faire la différence. Nous nous inspirons également du benchmark sectoriel et déterminons la première série d'initiatives possibles en matière de durabilité.

ÉTAPE 2. Démarrage : analyse

Conseils en matière de durabilité

Nous interrogeons nos parties prenantes internes et externes sur les sujets qu'elles considèrent comme les plus importants. Sur la base des résultats de la matrice de matérialité, les sujets prioritaires sont ensuite déterminés avec des indicateurs clés de performance et des objectifs.

ÉTAPE 3. Enquête auprès des parties prenantes : la matrice de matérialité

Conseils en matière de durabilité

Les initiatives sont lancées et suivies. Afin de rendre compte de notre impact et de nos initiatives, il faut collecter des contenus et des données pertinents. Ces informations sont compilées dans des fiches d'information et constituent la base du rapport de durabilité.

ÉTAPE 4. Action, suivi et collecte de données

Rapport sur le développement durable

La directive européenne sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD), une directive adoptée par l'UE, oblige les entreprises à rendre compte de leurs performances en matière de durabilité. Le moment où cette obligation prend effet dépend de la taille et de la nature de votre entreprise. Le rapport devra être établi en utilisant une norme : European Union Sustainability Reporting Standards (ESRS). Nous vous guiderons dans la préparation de ce rapport ou d'une alternative.

ÉTAPE 5 : Rapport sur le développement durable

Comm. sur le développement durable aux parties prenantes

Le rapport forme la base de la communication ultérieure. Nous nous mettons au travail pour informer vos parties prenantes (clients, fournisseurs, investisseurs, environnement, etc.) de vos efforts en matière de durabilité de manière transparente et ceci par les bons canaux.

ÉTAPE 6. Communication

Deepdive

Après la première phase, nous continuons à travailler sur les actions et les objectifs choisis. De cette façon, nous construisons ensemble une histoire forte, année après année, en créant une réelle valeur pour votre organisation et toutes les parties prenantes.

ÉTAPE 7. Approfondissement

En 7 étapes

ÉQUIPE DE GESTIONNAIRES DE PROJET

Nos gestionnaires de projet vous guident tout au long du plan, étape par étape. Ils contribuent à votre politique de durabilité en tant qu'experts externes.

ÉQUIPE DE GESTIONNAIRES INTERIMAIRES

Notre gestionnaire intérimaire travaille dans votre organisation en tant que responsable de la durabilité. La durée dépend de vos besoins. Ce sont des généralistes dans le domaine de la durabilité, ce qui vous évite de devoir recruter votre propre responsable en durabilité.

Comment travaillons-nous ?

Notre objectif et notre philosophie.

Sustinera veut contribuer à un monde meilleur en guidant les entreprises, les organisations et les gouvernements sur la durabilité. Une durabilité basée sur la philosophie selon laquelle nous devons faire le bien pour les générations futures. Nos 7 étapes s'inspirent du principe de la septième génération.

Il s'agit d'une ancienne philosophie de la Confédération Haudenosaunee - Iriquois. La vision de ce peuple est que nous n'avons que le monde en prêt. Ils pensent 7 générations à l'avance dans chaque décision sociale prise. Quel est l'impact de nos actions sur nos enfants et les 7 générations suivantes ?

 

Pour en savoir plus, cliquez ici

bottom of page