top of page

Welkom bij Sustinera

duurzaamheidsrapportering & communicatie

Duurzaamheid is niet langer weg te denken uit onze leefwereld

en heeft een impact op elk onderdeel van je organisatie.

We begeleiden en ontzorgen je in elke stap op weg naar duurzaamheid.

ANALYSE

We gaan samen aan de slag met onze duurzaamheidsscan en brengen de verschillende duurzaamheidsaspecten van je onderneming in kaart, zowel op vlak van milieu, sociaal als governance.

STRATEGIE & ADVIES

We begeleiden je doorheen heel je duurzaamheidstraject vanaf de duurzaamheidsscan tot het uitwerken en implementeren van jouw duurzaamheidsambitie en -strategie.

RAPPORTERING

Wij verzorgen je, al dan niet verplichte, rapportering volgens de gewenste standaard (ESRS, GRI …)

COMMUNICATIE

We zorgen er voor dat jouw duurzaamheidsinspanningen,

via gerichte communicatie, je klanten en stakeholders bereiken

(website, social media, film, …)

Wat doen we?

Waarom zou je met ons aan de slag gaan?

Waarom Sustinera?

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze samenleving en onze werkomgeving. Onze klanten wensen

duurzaamheid, investeerders en banken vragen naar een duurzaamheidsrapportering, de juridische context wordt strenger maar ook werknemers willen trots zijn op hun werkgever die bijdraagt aan een betere wereld. 

 

Weet je niet hoe te beginnen? Schrikt duurzaamheid jou wat af? Kijk je op tegen de extra kosten? Denk je in het

diepe te moeten springen en je onmiddellijk alles uit de kast moet halen om het goed te doen?

 

Wel daarom zijn wij er… Sustinera zal stap voor stap de weg mee uitzetten naar een duurzaam beleid

binnen jouw bedrijf, organisatie of overheid.

Ontdek hier wie er al voor Sustinera gekozen heeft. 

Sustinera Workflow

framework

DE SUSTAINABLE

DEVELOPMENT GOALS

framework

ENVIRONMENT - SOCIAL - GOVERNANCE

reporting tool

GLOBAL REPORTING INVITIATIVES

communication tools

STAKEHOLDER COMMUNICATION

Tal van organisaties zetten zich op regionaal, nationaal of internationaal vlak in om mee te werken aan een betere wereld. Dit doen ze door armoede te bestrijden, kinderen onderwijs aan te bieden, initiatieven te nemen op vlak van natuurbehoud, plastiekafval te vergaren, enzovoort.

 

Jij kan als bedrijf aansluiten bij een organisatie of hen meehelpen om hun duurzame doelstellingen te bereiken. Sustinera gaat samen met jou op zoek naar een partner die past bij jouw DNA en waarvoor jij als bedrijf een meerwaarde kan betekenen. Denk maar aan Plan International rond recht op studeren, Oxfam helpt honger uit de wereld of Gaia dat zich inzet voor dieren.

Daarnaast steunt Sustinera 2 projecten:
De BAOBAB groep, actief in Senegal.
 

Het Sustinera Partnership Netwerk

Sustinera is partner van:

Sustinera is lid van:

Ons team.

Wie is Sustinera?

Sustinera werd opgericht vanuit een zeer grote overtuiging dat het tijd is om te handelen en wij bedrijven en organisaties willen helpen om samen met ons te komen tot een duurzaam beleid. Een grote diversiteit is aanwezig in ons team net om op verschillende vlakken een meerwaarde te kunnen bieden.

 

Onze matrixstructuur is zo opgebouwd dat we met een vast team het hele proces kunnen doorlopen en experten inzetten daar waar nodig en wanneer we echt diep ingaan op bepaalde initiatieven. Deze mix zorgt voor een 'boots on the ground’ aanpak. Een aanpak die ons doet stappen voor te willen lopen. Het is geen spurt die we trekken maar een marathon die we samen op een aangename manier lopen en die waarde creëert. Waarde die jouw organisatie creëert om een steentje in de rivier te verleggen.

Name 1

Name 2

Name 3

Name 4

Name 5

Name 6

Name 7

Duurzaamheidsjourney

In 7 stappen:

 Duurzaamheidsadvies

STAP 1. HALLO

Eerst een verkennend gesprek waar we vooral luisteren. Wat zijn jullie bezorgdheden, intenties, hebben jullie al bepaalde ideeën of starten we van bij het begin, hoe pakken we het samen aan, welke mensen in jouw organisatie kunnen meewerken aan het proces… nadien maken we een voorstel over hoe we de samenwerking zien en wat de kosten zijn.

 Duurzaamheidsadvies

STAP 2. LET'S GO

Na goedkeuring van de offerte gaan we aan de slag, eerst nog met een interne oefening. Ons eerste gesprek gaf ons al wat inzichten maar nu zetten we in op een grondige analyse. We vertrekken van waar je vandaag staat als bedrijf, welke toekomstplannen jullie hebben en wat jullie ambities zijn. We bepalen op welke domeinen jullie het verschil maken of kunnen maken. In deze eerste fase gaan we vooral op zoek naar ‘low hanging fruit’! Wat doen jullie al en is dat voldoende? Moeten we hier verder op inzetten? Dienen we andere pistes te bewandelen…? En hier komt de eerste afkorting: we gaan na hoe elk onderdeel kan bijdragen tot de SDG - Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

 Duurzaamheidsadvies

STAP 3. DE MATERIALITEITSINDEX

Samen met het team stellen we prioritaire topics op: thema’s waarop jullie als organisatie relevante impact (kunnen) hebben. Deze lijst wordt voorgelegd aan diverse interne en externe stakeholders en zal de basis zijn voor jullie materialiteitsindex: welke thema’s zijn voor jullie inzetbaar, belangrijk en hebben de meeste impact op jullie stakeholders. We bepalen ook de KPI’s per topic waar we willen op inzetten. Zoals eerder aangehaald is het een proces … het gaat niet over de hoeveelheid topics maar wel over de kwaliteit van elk initiatief. De initiatieven worden gerangschikt volgens ESG categoristatie: Environment – Social – Governance.

 Duurzaamheidsadvies

STAP 4. HET VERZAMELEN VAN DATA EN CONTENT

Alle relevante content en data worden verzameld om te kunnen rapporteren over de KPI’s, de doelstellingen. Niet enkel jouw eigen initiatieven zijn hier belangrijk maar ook deze van jouw leveranciers die mee bijdragen tot jouw duurzaamheid. Deze informatie wordt in factsheets samengebracht en vormen de basis voor het duurzaamheidsrapport.

 Duurzaamheidsrapportering

S​TAP 5. DUURZAAMHEIDSRAPPORT

VOLGENS DE GRI

… wat zijn de GRI? Dit staat voor Global Reporting Initiave. Een onafhankelijke organisatie heeft een framework uitgewerkt waarbinnen je kan rapporteren over jouw duurzaamheidsinitiatieven. Het is een standaard die wereldwijd gebruikt wordt. Dit helpt ons om vanuit onze initiatieven meer in detail te rapporteren algemeen, per sector en per topic. Het is een rapport dat nuttig is als aanzet van jouw stakeholderscommunicatie. Meer en meer naar banken, investeerders, overheden maar ook naar klanten die willen weten hoe ver je staat op vlak van duurzaamheidsinitiatieven. Weet je dat Europa nu al aan bedrijven met meer dan 500 werknemers de verplichting oplegt om een niet financiële rapportering op te maken (non financial disclosure) en dat vanaf 2024 ook bedrijven met meer dan 250 werknemers deze verplichting opgelegd krijgen.

Duurzaamheidscommunicatie naar stakeholders

S​TAP 6. SHOUT IT OUT

Natuurlijk wil je dat jouw duurzaamheidsstrategie en initiatieven impact hebben op alle stakeholders. Wij werken samen een duurzaam onderscheidend verhaal uit dat elke stakeholder afzonderlijk aanspreekt. Niet door een algemene communicatie op te zetten maar wel door in te zetten op die initiatieven waarbij je voor een stakeholder waarde creëert. Voor klanten kan dit rond jouw ecologische initiatieven draaien, voor medewerkers rond hoe je omgaat met jouw mensen in de organisatie, enzovoort.

We schrijven een communicatiestrategie uit die wordt vertaald naar een sterk contentplan. Deze brengen we via diverse kanalen naar jouw stakeholders (website, social media, offline, audiovisueel, …).

Deepdive

S​TAP 7. EN WE GAAN SAMEN VERDER

Komen tot een duurzaam beleid is een proces. Een proces dat niet klaar is na jaar één? De sterkte van onze aanpak ligt hem in het feit dat we al in jaar één mogen communiceren rond onze initiatieven zonder aan green washing te doen. Dat we eerlijk kunnen zeggen dat we ‘onderweg’ zijn. De eerste initiatieven kunnen in jaar 2 verder uitgewerkt worden, nieuwe initiatieven kunnen opgestart worden. Zo bouwen we samen, jaar na jaar, aan een sterk verhaal waarbij we telkens opnieuw echte waarde creëren voor al onze stakeholders.

Ons team.

Wie is Sustinera?

Sustinera werd opgericht vanuit een zeer grote overtuiging dat het tijd is om te handelen en wij bedrijven en organisaties willen helpen om samen met ons te komen tot een duurzaam beleid. Een grote diversiteit is aanwezig in ons team net om op verschillende vlakken een meerwaarde te kunnen bieden.

 

Onze matrixstructuur is zo opgebouwd dat we met een vast team het hele proces kunnen doorlopen en experten inzetten daar waar nodig en wanneer we echt diep ingaan op bepaalde initiatieven. Deze mix zorgt voor een 'boots on the ground’ aanpak. Een aanpak die ons doet stappen voor te willen lopen. Het is geen spurt die we trekken maar een marathon die we samen op een aangename manier lopen en die waarde creëert. Waarde die jouw organisatie creëert om een steentje in de rivier te verleggen.

Sustinera werkt binnen een internationaal framework.

De VN ontwikkelde het Sustainable Development Goal Framework dat 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen wil bereiken tegen 2030. Om deze doelstellingen te bereiken keurde de EU een richtlijn goed, The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn verplicht organisaties (afhankelijk van hun aard en grootte) om te rapporteren volgens een standaard, de  European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze standaard is opgebouwd rond ESG (Environment, Social, Governance), organisaties moeten acties ondernemen om hun prestaties op deze 3 aspecten te verbeteren. Deze acties dragen dan weer bij tot de realisatie van de SDG’s.

Duurzaamheidsadvies

Tijdens een eerste intakegesprek lichten we onze manier van werken toe. Op een interactieve manier geven we meer inzicht in wat duurzaamheid

betekent, brengen we de werkomgeving in kaart en polsen we al een eerste keer naar jullie duurzaamheidsambitie.

STAP 1. INTAKE,  DOELSTELLINGEN EN STRATEGIE

Duurzaamheidsadvies

We voeren een duurzaamheidsscan uit en analyseren op welke vlakken jullie het al goed doen en op welke minder. We gaan kijken op welke domeinen jullie het verschil willen en kunnen maken. We laten ons ook inspireren door de sector benchmark en bepalen de eerste set van mogelijke

duurzaamheidsinitiatieven.

STAP 2. BEPALEN VAN TOPICS EN SCAN

Duurzaamheidsadvies

We gaan onze interne en externe stakeholders bevragen welke topics zij het meest belangrijk vinden. Op basis van de resultaten in de materialiteitsmatrix worden dan prioritaire topics verder bepaald met KPI’s en targets.

STAP 3. MATERIALITEISOEFENING EN STAKEHOLDERBEVRAGING

Duurzaamheidsadvies

De initiatieven worden opgestart en gemonitord. Om te kunnen rapporteren over onze impact en initiatieven moet relevante content en data worden

verzameld. Deze informatie wordt in factsheets samengebracht en vormt de basis voor het duurzaamheidsrapport.

STAP 4. FINALE DUURZAAMHEIDSTOPICS, STRATEGIE EN VERBETERPLAN

Duurzaamheidsrapportering

De EU-Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een richtlijn aangenomen door de EU, verplicht bedrijven te rapporteren over hun

duurzaamheidsprestaties. Wanneer deze verplichting ingaat is afhankelijk van de grootte en aard van jouw bedrijf. De rapportering zal moeten gebeuren

aan de hand van een standaard: European Union Sustainability Reporting Standards (ESRS). We begeleiden je met het opstellen van dit rapport

of een alternatief.

STAP 5. DUURZAAMHEIDSRAPPORTERING

Duurzaamheidscommunicatie naar stakeholders

De rapportering vormt de basis voor de verdere communicatie. We gaan aan de slag om op een transparante manier en via de juiste kanalen jullie

stakeholders (klanten, leveranciers, investeerders, omgeving, …) te informeren over jullie duurzaamheidsinspanningen.

STAP 6. COMMUNICATIE

Deepdive

Na fase één gaan we verder aan de slag in functie van de gekozen acties en doelstellingen. Zo bouwen we samen, jaar na jaar, aan een sterk verhaal waarbij we telkens opnieuw echte waarde creëren voor jullie organisatie en alle stakeholders.

STAP 7. DEEP DIVE

In 7 stappen:

TEAM VAN PROJECTMANAGERS​

Onze projectmanagers begeleiden je doorheen heel het stappenplan. Zij werken als externe experten mee aan jullie duurzaamheidsbeleid.

TEAM VAN INTERIM MANAGERS

Onze interim adviseur werkt in je organisatie mee als duurzaamheidsmanager. De looptijd is afhankelijk van jullie behoeften. Het zijn generalisten op vlak van duurzaamheid zodat je niet zelf moet instaan voor het rekruteren van een eigen duurzaamheidsmanager.

Hoe doen we dat?

Onze purpose en filosofie.

Sustinera wil bijdragen tot een betere wereld door bedrijven, organisaties en overheden te begeleiden op vlak van duurzaamheid. Duurzaamheid vanuit de filosofie dat we goed moeten doen voor de toekomstige generaties. Onze 7 stappen zijn geïnspireerd op de Seventh Generation principle.

 

Dit is een oude filosofie van de Haudenosaunee Confederacy - Iriquois. De visie van dit volk is dat wij de wereld slechts in bruikleen hebben. Zij denken bij elke maatschappelijke beslissing die genomen wordt 7 generaties vooruit. Wat is de impact van ons handelen op onze kinderen en de komende 7 generaties.

 

ontdek hier meer over

bottom of page